Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

luidzin
4452 b424
Maleńkie krokodylki <3
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare viajelnk jelnk
luidzin
1022 c00b
Reposted fromstylte stylte viajelnk jelnk
luidzin
9295 6cdf 500
Reposted frommarzyciel marzyciel viajelnk jelnk
luidzin
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viajelnk jelnk
2702 d5c7 500
Reposted fromerial erial viajelnk jelnk
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski ‘Kamień na kamieniu’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viajelnk jelnk
luidzin
3803 fc77
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viajelnk jelnk
luidzin
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viajelnk jelnk
8826 41e8 500

petalpunks:

☽♀☾

Reposted fromkill-me-now kill-me-now viajelnk jelnk
luidzin
Reposted frompanimruk panimruk viajelnk jelnk
luidzin
4939 3f9e
Reposted fromcontroversial controversial viajelnk jelnk
luidzin
0583 0992 500
Reposted frominanutshell inanutshell viajelnk jelnk
luidzin
9723 8997 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viajelnk jelnk
luidzin
9173 aa41 500
Reposted fromrol rol viajelnk jelnk
luidzin
7532 2ea9 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viajelnk jelnk
luidzin
0000 7aff
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viajelnk jelnk
luidzin

163/2015

Śmieszne - Anna Kamieńska

Jak to jest być człowiekiem 
spytał ptak 
Sama nie wiem 
Być więźniem swojej skóry 
a sięgać nieskończoności 
być jeńcem drobiny czasu 
a dotykać wieczności 
być beznadziejnie niepewnym 
i szaleńcem nadziei 
być igłą szronu 
i garścią upału 
wdychać powietrze 
dusić się bez słowa 
płonąć 
i gniazdo mieć z popiołu 
jeść chleb 
lecz głodem się nasycać 
umierać bez miłości 
a kochać przez śmierć 
To śmieszne odrzekł ptak 
wzlatując w przestrzeń lekko

‪#‎lirycznie‬ ‪#‎2015w365‬ ‪#‎czasnapoezje‬

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viajelnk jelnk
luidzin
5384 fd21
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viajelnk jelnk
luidzin
Za dużo myślę 
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
— Maria Peszek
Reposted fromrol rol viajelnk jelnk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl